Spoed
Belangrijke informatie over de spoedwaarneming buiten werktijd om !!!

Buiten onze reguliere openingstijden, op feestdagen en in het weekend werken wij voor onze spoeddienst samen met de Tandartsspoedpraktijk in het CBT te Leiderdorp.

Voor alle pijnklachten en/of spoedgevallen welke niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u zich wenden tot Tandartsspoedpraktijk op tel: 0900-8602 (€0,90 per gesprek)

 

Graag rekening houden met het volgende:

- Houdt uw BSN (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) altijd bij de hand en de naam van de eigen tandartspraktijk. Tandartsspoedpraktijk heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen

- U dient een geldig identiteitsbewijs mee te nemen

- U dient de factuur direct nabehandeling te betalen (bij voorkeur met PIN of creditcard)

- De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_715186_22/)

- Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-, weekenddiensten en tijdens de erkende feestdagen

- U ontvangt altijd een factuur van de Tandartsspoedpraktijk

- Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen

 

Kinderen tot 18 jaar met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Daarnaast belangrijk te weten:

- Tandartsspoedpraktijk heeft geen patiëntendossier van u en kan dit ook niet inzien. Daarom zal Tandartsspoedpraktijk zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u, altijd terugverwezen naar uw eigen tandarts.

- Na de behandeling e-mailt de dienstdoende tandarts het behandelverslag en de eventuele röntgenfoto's naar uw eigen tandarts zodat deze de behandeling weer kan overnemen, dit zal verstuurd worden naar uw tandartspraktijk via beveiligde e-mail (lifeline). [email protected]

 

Adres CBT Leiderdorp

Simon Smitweg 14
Leiderdorp